• Τηλ : 210 2403729 - 210 2440727, Fax : 210 2407727

  • 7 Νοεμβρίου 2016

Περιστερια

Περιστερια

816 628 Ασκληπιός Απολυμάνσεις

Εμφανίζονται σε μπαλκόνια και εξώστες κτηρίων, αλλά εφόσον υπάρχει πρόσβαση, φωλιάζουν και σε υπόγεια.
Μόλις μια ομάδα περιστεριών βρει μια καλή θέση φωλιάσματος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας,υπάρχει ο κίνδυνος της προσέλκυσης άλλων περιστεριών, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να μετατρέψει ένα μικρό πρόβλημα σε ένα πολύ πιο σοβαρό.
Τα περιστέρια έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν πάνω από 30 ασθένειες και μολύνσεις σε ανθρώπους και σε οικιακά ζώα, πέρα απο το θέμα των περιττωμάτων και των φτερών.

Αντιμετώπιση

Τοποθέτηση σήτας σε όλα τα παράθυρα.

Bird Proofing:Για την απομάκρυνση πτηνών με την μέγιστη φροντίδα και προσοχή η εταιρία μας αναλαμβάνει την απομάκρυνση με πιστοποιημένες μεθόδους και ειδικευμένο προσωπικό.