• Τηλ : 210 2403729 - 210 2440727, Fax : 210 2407727

Πυροσβεστηρας

12kg πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως

Είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.