• Τηλ : 210 2403729 - 210 2440727, Fax : 210 2407727

Πυροσβεστηρας

3kg – 6kg – 12kg   πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως

Είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.