• Τηλ : 210 2403729 - 210 2440727, Fax : 210 2407727

Πυροσβεστηρας

2Lt F-SOLUTION (WET CHEMICAL) φορητός πυροσβεστήρας

Είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.